Om Ventpartner

VentPartner arbetar med inomhusklimat och vi erbjuder kompletta ventilationslösningar med kyla, styr- och övervakning och inte minst service. Idag finns vi på orterna Linköping, Norrköping, Katrineholm, Västerås, Örebro och tillsammans är vi närmare 100 personer.

Våra kunder är framför allt fastighetsägare, byggnadsentreprenörer och industrier. Många av dem är återkommande och vi hjälper dem med allt från kontorshus, sjukhus, badanläggningar, skolor och liknande. Det blir många stora projekt – men vi jobbar med både stort och smått, vi finns även till hands vid minsta servicebehov.

Vi vill vara det självklara valet som samarbetspartner när det gäller inomhusklimat.

VentPartner är en del av installationskoncernen Instalco som är ett av Nordens ledande installationsföretag inom VS, el, ventilation, kyla och industri. Idag är Instalco genom sina dotterbolag representerade i Sverige, Norge och Finland.

Om Instalco

Energi mini

ENERGI

En stor del av Sveriges energi går åt till att driva fastigheter, därför är energibesparing och driftsekonomi...
Läs mer

Kyla mini

KYLA & VÄRME

Med våra konstruktörers och teknikers hjälp kan vi erbjuda er projektering och installation av den mest energi-...
Läs mer

Styr mini

STYR- & REGLER

Många undersökningar visar tydligt på att ventilation och arbetsprestation hänger samman, det vill säga att inomhusklimatet...
Läs mer

Mini 2

VENTILATION

Våra konstruktörer, projektledare och montörer har tillsammans många års erfarenhet av ventilationsentreprenader...
Läs mer

Service mini 2

SERVICE

En kedja är inte starkare än den svagaste länken. Detta stämmer bra överens med hur vi ser på service. Vi utför noggranna servicearbeten...
Läs mer

OVK mini

OVK

Kravet på OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) har funnits sedan 1991 då man märkte hur undermålig...
Läs mer

Partnering mini

PARTNERING

Partnering är en samarbetsform inom byggbranschen och betyder att beställaren, byggföretaget, installatörer...
Läs mer

Miljö mini

KVALITÉ & MILJÖ

Företaget arbetar efter ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015. VentPartner:s mål är att erbjuda felfria utrustningar...

Läs mer