Om Ventpartner

Affärsidé

VentPartner utför total- och utförandeentreprenader inom ventilation, kyla samt styr- och övervakning.

Vi utför även förebyggande och avhjälpande underhåll av befintliga ventilations- kyl- samt styr- och övervakningsanläggningar.

Våra kunder ser vi främst hos fastighetsägare, byggnadsentreprenörer och industrier.

Våra tjänster ​

Vi erbjuder våra kunder energi- och kostnadseffektiva lösningar för ventilation, kyla samt styr- & regler. Självklart tillhandahåller vi även service inom dessa områden.

Vår vision är att VentPartner ska ha de bästa resurserna för och kunskaperna om totalentreprenader inom ventilation, kyla samt styr- & regler i regionen. Vi skall också vara bäst på förebyggande och avhjälpande underhåll av ventilations- kyl- och styr- & regleranläggningar i regionen.

VentPartner erbjuder kreativa lösningar för bekymmersfria och driftekonomiska installationer till fastighetsägare, byggnadsentreprenörer och industrier. Vi lägger stort fokus på att tillhandahålla energi- och kostnadseffektivitet i våra installationer samt förebyggande och avhjälpande underhåll av dessa. Vi tar ansvar så att kunderna skall kunna ägna sina resurser åt sin kärnverksamhet.

VentPartner är en attraktiv samarbetspartner genom:

  • smarta kvalitativa lösningar
  • energi- och kostnadseffektivitet
  • att alltid ha en god tillgänglighet

VentPartner startades i september 2010 av Andreas Kreü och Kristoffer Stralström. Tidigare har Andreas arbetat som servicetekniker och serviceledare inom ventilation, och sedermera filialchef samt regionchef för ventilations- kyl och styr- & reglerverksamhet. Kristoffer har arbetat med kalkylering, projektledning och försäljning inom ventilations- kyl- och styr- & regleranläggningar.

Energi mini

ENERGI

En stor del av Sveriges energi går åt till att driva fastigheter, därför är energibesparing och driftsekonomi...
Läs mer

Kyla mini

KYLA & VÄRME

Med våra konstruktörers och teknikers hjälp kan vi erbjuda er projektering och installation av den mest energi-...
Läs mer

Styr mini

STYR- & REGLER

Många undersökningar visar tydligt på att ventilation och arbetsprestation hänger samman, det vill säga att inomhusklimatet...
Läs mer

Mini 2

VENTILATION

Våra konstruktörer, projektledare och montörer har tillsammans många års erfarenhet av ventilationsentreprenader...
Läs mer

Service mini 2

SERVICE

En kedja är inte starkare än den svagaste länken. Detta stämmer bra överens med hur vi ser på service. Vi utför noggranna servicearbeten...
Läs mer

OVK mini

OVK

Kravet på OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) har funnits sedan 1991 då man märkte hur undermålig...
Läs mer

Partnering mini

PARTNERING

Partnering är en samarbetsform inom byggbranschen och betyder att beställaren, byggföretaget, installatörer...
Läs mer

Miljö mini

KVALITÉ & MILJÖ

Företaget arbetar efter ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015. VentPartner:s mål är att erbjuda felfria utrustningar...

Läs mer