800px Adolfsbergsskolan 2


Projektnamn: Adolfsbergsskolan

Beställare: Futurum

Byggherre: Asplunds Bygg

Byggnadstyp: Skolan F-6


Bakgrund

Det pågår en befolkningsökning i Örebro och det medför att all infrastruktur, skolor, förskolor, sjukhus, äldrevård med mera, behöver ses över eller utökas. Kommunen har i detta fall valt att öka elevantalet i varje klass och luftbehandlingssystemet behöver anpassas. Samtidigt som det här sker så renoverar man även och byter ut el och VS.

Utmaning

I så stor mån som möjligt har vi försökt att använda befintliga system för att spara pengar. Det medför att vi måste arbeta med extra noggrannhet i både projektering och produktion.

Resultat

Resultatet blev ett nytt aggregat och fyra befintliga, det man har använt sig av är behovsstyrd ventilation VAV och FTX. Adolfsbergsskolan är ett pågående projekt och beräknas vara färdigt augusti 2020.


För mer information:

Tobias Godlund, VD på VentPartner i Närke | 070-386 99 57

Bild: Sebastian F