H-huset USÖ

huset 2


Projektnamn: H-huset USÖ

Beställare: NCC Sverige AB

Byggherre: Region Örebro Län

Byggnadstyp: Sjukhusbyggnad för högspecialiserad vård


Bakgrund

Sjukvården är något som utvecklas ständigt med nya arbetsmetoder och ny avancerad teknisk utrustning. Vissa av de lokaler som används idag på USÖ är byggda för ett bra tag sedan och är därmed inte anpassade för att klara kraven på framtidens sjukvårdslösningar. H-huset kommer att ersätta dessa åldrade lokaler och Region Örebro läns satsning på ett nytt högspecialitetshus för framtidens sjukvård är därför nödvändig.

Utmaning

För oss är det storleken som blir utmaningen. Ventilationslösningen är inte mycket utöver vad vi brukar utföra, med undantag till platsbyggda aggregat och operationsrum. Men storleken på projektet och läget gör att logistiken är otroligt viktig för att inte hindra utryckningsfordon etc. Det kräver noggrann planering och att man har koll på materialflöden.

Resultat

H-huset, som kommer att ligga norr om A-huset, skapar nya lokaler för delar av länets högspecialiserade vård. H-huset är ett pågående projekt och beräknas stå klart 2020/2021 där inflyttning sker successivt undertiden.

Vi har varit här sedan 2017 och totalt kommer vi ha installerat ett fyrtiotal aggregat när huset står klart. På plats i huset kommer hudkliniken, plastik- och käkkirurgiska kliniken, ögonkliniken, öron- näs- och halskliniken även operation och anestesiaavdelningen att få nya lokaler. 


För mer information:

Thed Nilsson, Entreprenadchef på VentPartner i Närke | 073-311 87 91

Bilder: Aart Architects/Sweco Architects/ Region Örebro län/ VentPartner