Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) åt ÖBO


Bild 2


Projektnamn: Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) åt ÖBO

Byggherre: ÖBO (Örebrobostäder)

Byggnadstyp: Befintliga bostäder och lokaler


Bakgrund

Under tidsperioden augusti 2019 till mars 2020 utförde VentPartner OVK-besiktningar i 1700 lägenheter och i ett antal affärslokaler, tvättstugor samt kiosker åt ÖBO. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska göras regelbundet, i de flesta byggnader – för mekanisk frånluftsventilation är det var sjätte år och för mekanisk från- och tilluftsventilation med återvinning så är det var tredje år. Syftet med OVK-besiktningar är att kontrollera att inomhusklimatet är bra och att ventilationen fungerar som den ska och uppfyller de regler och krav som finns. På så sätt kan potentiella problem upptäckas och snabbt åtgärdas.

Utmaning

OVK-besiktningarna av ventilationssystemen i ÖBOs befintliga fastigheter flöt på bra. I slutet av projektet bröt dock covid-19-pandemin ut vilket påverkade arbetsprocessen. Den nya situationen ställde bland annat krav på skyddsåtgärder och noggrann planering av hur arbetsprocessen skulle gå till. Eftersom ventilationsinspektörerna gick mellan olika lägenheter och byggnader var det viktigt att se till att det inte fanns någon risk att sprida eventuell smitta vidare genom bland annat användande av skyddsmask, handskar och handsprit.

– Eftersom det är i människors hem besiktningen sker är det alltid mycket planering i förväg, men det är inget i jämförelse med den planering som behövde göras på grund av pandemin. Vi var bland annat tvungna att göra en del omplaneringar av besiktningar. Det krävdes dessutom stora förberedelser för att kunna gå ut med tydlig information i rätt tid till alla hyresgäster för att de skulle veta vad som gällde, säger Fredrik Forsberg, Servicechef/OVK på VentPartner i Örebro.

Resultat

När alla fastigheter gåtts igenom kunde det konstateras att kvalitén på ventilationssystemen var god på det stora hela. Endast ett fåtal åtgärder behövde göras. Trots ändrade förutsättningar under projektets gång hann alla besiktningar bli klara i tid – mycket tack vare ett bra och smidigt samarbete mellan VentPartner och ÖBO. 

– Samarbetet med VentPartner fungerade väldigt bra i detta projekt. Vi är speciellt nöjda med deras återkoppling under hela projektet. Vi fick löpande uppdateringar och de kom snabbt tillbaka om något behövde åtgärdas, säger Kennet Eriksson, OVK-ansvarig på Örebrobostäder.


För mer information:

Fredrik Forsberg, Servicechef/OVK VentPartner | 073- 311 91 76

Bilder: VentParter (Alexander Von Sydow)