Ullna Golfklubb

Beställare: HGP Bygg & Konsult

Län: Västmanland

Datumn: 2016-09-22

ullna golfklubb

VentPartner i Västmanland AB har byggt om ventilationen i klubbhuset på anrika Ullna Golfklubb. Ombyggnationen omfattar ny ventilation i restaurangen med tillhörande kök samt ett eget aggregat till omklädningsdelarna


Fakta installationen

Kund: HGP Bygg & Konsult

Beskrivning: Klubbhus med storkök och restaurang samt omklädningsrum och butik

Entreprenadform: Totalentreprenad

Tidplan: April - Oktober 2016

Omfattning: 
Ett nytt tilluftsaggregat för att kompensera storkökets köpa, förser restaurangen och butiken med luft.
Aggregatet är försett med både värme och kyla via två reversibla värmepumpar som stegas in i serie.
Separat FTX aggregat med roterande återvinning till omklädningsrummen.


Projektorganisation

Projektledare: Emil Bergquist

Projektör: Robin Averstedt

Ledande montör: Per Eriksson

Servicetekniker: Andreas Estelli


Teknik

Antal aggregat:
1 st nytt tilluftsaggregat till köket och butiken
1 st nytt FTX aggregat till omklädningsrum

Luftflöde:
Köket och restaurangen 3 000 l/s
Omklädningsrum 650 l/s

BTA (bruttoarea)0: 195 m2 ny verkstad
Kund/Brukare: Johan Hagenfeldt, Ullna Golf AB
Fastighetsägare: Ullna Golf AB

Kontraktssumma: Ca 1 550 000 kr exkl. moms

Fotograf: Ullna Golf Club/B-Smart