VentPartner -
Din ideala partner och leverantör
av ventilation och service.

VentPartner -
din ideala partner och leverantör av ventilation och service.

Ventpartner allt från kyla till värme, energi och ventilation.

Våra tjänster

Energi mini

ENERGI

En stor del av Sveriges energi går åt till att driva fastigheter, därför är energibesparing och driftsekonomi...
Läs mer

Kyla mini

KYLA & VÄRME

Med våra konstruktörers och teknikers hjälp kan vi erbjuda er projektering och installation av den mest energi-...
Läs mer

Styr mini

STYR- & REGLER

Många undersökningar visar tydligt på att ventilation och arbetsprestation hänger samman, det vill säga att inomhusklimatet...
Läs mer

Mini 2

VENTILATION

Våra konstruktörer, projektledare och montörer har tillsammans många års erfarenhet av ventilationsentreprenader...
Läs mer

Service mini 2

SERVICE

En kedja är inte starkare än den svagaste länken. Detta stämmer bra överens med hur vi ser på service. Vi utför noggranna servicearbeten...
Läs mer

OVK mini

OVK

Kravet på OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll) har funnits sedan 1991 då man märkte hur undermålig...
Läs mer

Partnering mini

PARTNERING

Partnering är en samarbetsform inom byggbranschen och betyder att beställaren, byggföretaget, installatörer...
Läs mer

Miljö mini

KVALITÉ & MILJÖ

Företaget arbetar efter ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015. VentPartner:s mål är att erbjuda felfria utrustningar...

Läs mer

Välkommen till VentPartner

VentPartner erbjuder kreativa lösningar för bekymmersfria och driftekonomiska installationer till fastighetsägare, byggnadsentreprenörer och industrier. Vi lägger stort fokus på att tillhandahålla energi- och kostnadseffektivitet i våra installationer samt förebyggande och avhjälpande underhåll av dessa. Vi tar ansvar så att kunderna skall kunna ägna sina resurser åt sin kärnverksamhet.
Image

Vi är medlem i

VVS företagen
Företags certifiering
Kly & värmepump
svensk ventilation
Badbranschen